Pienoismallit.net

Vanhentaminen

Vanhentamisella tarkoitetaan sellaisten efektien tekemistä, joilla kuvataan sitä, että pienoismallin esikuva on ollut todellisessa käytössä, joka on ajan myötä jättänyt siihen jälkensä. Tällaisia jälkiä ovat esimerkiksi erilaiset kulumat, naarmut, maalilohkeamat, öljy-, rasva- ja polttoainetahrat jne.

Kaikki edellä mainitut efektit ovat sellaisia, joita kuvataan yleensä maalaamaalla. Vanhentaminen mielletäänkin usein pelkäksi pintakäsittelytekniikaksi, mutta se on myös rakennustekninen termi, sillä vanhentamisena voidaan pitää myös erilaisten rakenteellisten vaurioiden toteuttamista pienoismallissa. Esimerkkejä tällaisista vaurioista ovat erilaiset lommot, rikkoutuneet osat tai vaikkapa ammusten aiheuttamat vauriot sotilaskalustossa.

Käyttämällä yhdessä erilaisia säistämis- ja vanhentamisefektejä saadaan pienoismalli näyttämään mahdollisimman realistiselta pienennökseltä esikuvastaan.

Vanhentaminen ja säistäminen

Usein vanhentamista käytetään myös synonyyminä säistämiselle ja päinvastoin. Tämä juontanee juurensa englannin kielestä, jossa sana weathering on yleistynyt tarkoittamaan molempia. Tämä on sinänsä virheellistä, mutta hyvin yleisesti käytössä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi wear and tear olisi mainio termi käytettäväksi weatheringin rinnalla kuvaamaan muita kuin sään aiheuttamia muutoksia. Joskus niin tehdäänkin, mutta harvemmin.

Sillä ei kuitenkaan pidä olla merkitystä, miten asia muissa kielissä ilmaistaan, eikä englannin kielestä peräisin olevaa virhettä tulisi yrittää siirtää suomen kieleenkin. Suomessa molempia termejä käytetään paljon, eikä ole syytä yrittää kieltää kumpaakaan. Molemmat ovat hyvää suomen kieltä ja kuvaavia sanoja oikeissa asiayhteyksissä:

Vanhentaminen
Efektit, jotka kuvaavat normaalin käytön aiheuttamia jälkiä esikuvissa. Se, mikä on normaalia käyttöä, riippuu luonnollisesti mallin aihepiiristä. Toisin sanoen ihmisen toimien aiheuttamat jäljet.

Säistäminen
Efektit, jotka kuvaavat sää- ja keliolosuhteiden aiheuttamia jälkiä esikuvissa. Toisin sanoen luonnon aiheuttamat jäljet.

Kumpikaan termi ei ota kantaa siihen, mitä tekniikoita niiden toteuttamiseen mallissa käytetään. Käytännössä molempia efektejä luodaan muun muassa erilaisin värihuuhtelu-, kuivasively- ja pigmenttikäsittelyin.

Mallia tehdessä on kuitenkin tärkeää miettiä, miksi tekee mitäkin vanhentamis- ja säistämisefektejä. Realistisimpaan mahdolliseen lopputulokseen pyrittäessä tulee etukäteen miettiä, mitä esikuvalle on tapahtunut ja millaisissa olosuhteissa se on ollut ja kuinka kauan. Vain näin voi muodostaa kuvan siitä, miten malli tulee vanhentaa ja säistää. Kaikkia osaamiaan vanhennus- ja säistämistoimenpiteitä ei tule käyttää jokaisessa mallissaan, tai muutoin ne kaikki näyttävät helposti samanlaisilta.

Esimerkiksi äskettäin käyttöön otetussa panssarivaunussa tuskin on juurikaan pitkän käytön myötä tulevia jälkiä, kuten vaikkapa lohkeillutta maalia, ruostevaurioita tai ruttaantuneita lokasuojia. Sen sijaan jo muutamankin kilometrin telamarssi pölyisessä tai mutaisessa maastossa voi muuttaa vaunun väritystä radikaalistikin, etenkin jos se on tämän lisäksi joutunut vielä yhteenkin sateeseen. Tiedät varmasti, miltä uusi tai vastapesty autokin näyttää hiekkatiellä tai loskassa ajelun jälkeen. Tällaisessa tapauksessa säistämisen voi siis tehdä melko rankallakin kädellä, vaikka vanhentaminen olisikin hyvin maltillista. Erityisesti panssarikalusto säilyy siistinä vain hyvin lyhyen matkaa tehtaan ovista poistuttuaan. Täysin puhdas se on tuskin missään vaiheessa, koska esimerkiksi vaunujen päällä kiipeily likaisissa kengissä alkaa jo tehtaalla.

Tomi Filppu

Kommentit

Ei vielä kommentteja. Onko sinulla lisättävää, kysyttävää tai korjattavaa? Kommentoi!