Pienoismallit.net

Kitti

Kitti tarkoittaa tasoite- ja täytemassaa. Pienoismalleja rakennettaessa käytetään yksi- ja kaksikomponenttikittejä, joilla molemmilla on omat käyttökohteensa.

Yksikomponenttikitit

Yksikomponenttikitit ovat tarkoitettu lähinnä kolojen ja muiden epätasaisuuksien täyttämiseen. Kitin kovettuminen perustuu liuottimen haihtumiseen. Yksikomponenttikittiä levitetään tavallisesti pienellä lastalla tai tikulla. Kittiä levitetään hieman enemmän kuin kohteen tasoittaminen vaatii ja kitin kuivuttua ylimääräinen hiotaan pois.

Mallareiden suosimia yksikomponenttikittejä ovat muun muassa Tamiya Putty, Green Putty ja Red Stuff.

Kaksikomponenttikitit

Kaksikomponenttikiteillä tarkoitetaan kittejä, jotka sekoitetaan kahdesta komponentista. Aineiden sekoittuessa käynnistyy kemiallinen reaktio, jonka vaikutuksesta kitti kovettuu.

Suurin osa mallareiden yleisesti käyttämistä kaksikomponenttikiteistä on koostumukseltaan muovailuvahamaisia. Niitä käytetäänkin yleensä muotoillessa sellaisia epäsäännöllisiä muotoja, joita on vaikea tehdä muista materiaaleista. Esimerkiksi figuurien skulptaaminen on tällainen kohde. Toinen yleinen käyttökohde on epätasaisuuksien paikkaus kohteissa, joissa hiominen ei onnistu: kaksikomponenttikitillä kolot voidaan tasoittaa kerralla valmiiksi ilman että kittiä on tarpeen hioa jälkeenpäin. Esimerkkinä tällaisesta kohteesta mainittakoon figuurin raajojen ja vartalon liitoskohdat.

Kaksikomponenttikitit toimitetaan yleensä kahtena tankona, joista leikataan samankokoiset palat, jotka sekoitetaan huolellisesti keskenään. Kovettumisaika vaihtelee merkkikohtaisesti, mutta yleensä työskentelyaikaa on yhden kahden tunnin verran. Tämän jälkeen kitti on kovettunut niin paljon, että sen muotoilu on hankalaa. Lopullinen kovuus saavutetaan kuitenkin vasta useamman tunnin tai vuorokauden kuluttua.

Mallareiden suosimia muovailtavia kaksikomponenttikittejä ovat muun muassa Milliput, Green Stuff, Magic Sculp ja Tamiya Polyester Putty.

On olemassa myös toimintaperiaatteeltaan kaksikomponenttisia kittejä joiden käyttötarkoitus on kuitenkin lähinnä epätasaisuuksien silottaminen. Yleensä tällaisissa kiteissä pieni määrä kovetinta sekoitetaan varsinaiseen kittiin, jolloin kovettumisreaktio käynnistyy. Työskentelyaika on usein lyhyehkö ja kovettunut kitti kovempaa kuin yksikomponenttikiteissä. Esimerkkinä mainittakoon Paklan Muovikitti.

Muut

Lisäksi on olemassa muovailtavia massoja, jotka kovetetaan korkeassa lämpötilassa, esim. uunissa. Nämä eivät ole varsinaisia kittejä, eikä niitä käytetä pintojen tasoittamiseen, mutta ovat syytä mainita tässä yhteydessä, koska ovat monilta osin verrattavissa kaksikomponenttikitteihin.

Tällaisten massojen hyvä puoli on periatteessa rajaton työskentelyaika, mutta käyttöä rajoittaa se, että massojen kanssa yhdessä käytettävien materiaalien on kestettävä korkea lämpötila (n. 130° C).

Mallareiden suosimia uunissa kovetettavia massoja ovat muun muassa Fimo ja Super Sculpey.

Tunnetaan näilläkin nimillä
tasoite, pakkeli
Engl.
putty

Tomi Filppu

Kommentit

Ei vielä kommentteja. Onko sinulla lisättävää, kysyttävää tai korjattavaa? Kommentoi!