Pienoismallit.net

Dioraama

Dioraama on pienoismallien rakentamisen äärimmäinen muoto, jossa malleille on rakennettu myös autenttinen ympäristö. Dioraama on kuin kolmiulotteinen taidemaalaus. Dioraama voi olla kooltaan vain hieman siihen sijoitettua mallia suurempi tai siinä voi olla kymmeniä tai jopa satoja rakennuksia, ajoneuvoja ja figuureja yms. koon ollessa useita metrejä suuntaansa. Keskimäärin dioraamoissa on kuitenkin vain muutama ajoneuvo ja rakennus sekä 3–10 figuuria.

Dioraamoja tehdään samoihin mittakaavoihin kuin mallejakin, mutta suurelle yleisölle tutuimpia ovat luonnontieteellisissä ja historiallisissa museoissa olevat 1:1 mittakaavan dioraamat, joissa esitellään historiallisia paikkoja tai eläimiä luonnollisissa ympäristöissään.

Dioraaman määritelmä

Vaikka dioraaman määritelmä onkin periaattessa selitetty jo ensimmäisessä virkkeessä, ei asia ole aivan niin yksinkertainen. Yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää dioraamalle ei ole. Monesti onkin keskusteltu erosta dioraaman, vinjetin ja pelkän alustalle sijoitetun mallin välillä. Tuon tässä esille muutamia näkökulmia, mutta en pyri antamaan vastausta kysymykseen siihen, mitkä ovat oikeita määritelmiä. Rajat ovat sen suhteen veteen piirrettyä viivaakin häilyvämpiä, ja lopulta mallari itse päättää sen, miksi teostaan kutsuu.

Usein dioraamaksi kutsutaan mitä tahansa asetelmaa, jossa pienoismalli on asetettu alustalle, joka kuvaa sen esikuvan toimintaympäristöä. Panssarivaunulla ja figuureilla tämä voi olla maasto- tai kaupunkiympäristö, lentokoneella lentokentän pinta tai lentokonehalli, autoilla kilparata tai autotalli, laivoilla meri tai satama jne. Tämä onkin aivan oikein, lähestyttäessä määritelmää käytettävien tekniikoiden kannalta. Ne ovat kuitenkin samoja riippumatta siitä, missä määrin niitä on käytetty.

Mallikilpailuissa on nähty monenlaisia sääntöjä dioraaman määrittelemiseksi, mutta nämä ovat aina pelkästään kilpailukohtaisia määritelmiä epäselvyyksien välttämiseksi mallien tuomaroinnissa.

IPMS USA määrittelee dioraaman seuraavasti: "a diorama is a combination of model(s) and a believable setting that tells a story, sets a mood, or creates a charged atmosphere", eli dioraama on mallien ja uskottavan ympäristön yhdistelmä, joka kertoo tarinan, luo tunnelman tai latautuneen ilmipiirin. Kun taas kuuluisa mallari ja monen dioraamanharrastajan oppi-isän, yhdysvaltalaisen Shepherd Painen näkemys on hieman laajempi: "a diorama is nothing more than a model or group of models placed in a realistic setting", eli dioraama ei ole mitään muuta kuin yksi tai useampi malli asetettuna realistiseen ympäristöön.

Jo näissä kahden merkittävän tahon näkemyksissä törmätään yleiseen ristiriitaan: tarvitseeko dioraaman kertoa tarina, vai muodostuuko mistä tahansa alustalle sijoitetusta mallista dioraama. Jokainen on varmasti kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tarinan kertova dioraama on aina vaikuttavampi kuin pelkkä asetelma yksittäisiä malleja, joilla ei ole mitään vuorovaikutusta keskenään.

Vinjetti

Entä sitten vinjetti? Tämä sana on tullut tutummaksi oikeastaan vasta 90-luvun lopulta lähtien, mutta sen määritelmästä ei tunnu kukaan olevan selvillä. Yhtä mieltä ollaan lähinnä vain siitä, että vinjetti on pienikokoinen dioraama. Joidenkin tulkintojen mukaan ero perustuu käytettyjen figuurien sekä ajoneuvojen määrään ja kokoon. Toisten mielestä vinjetti on ikään kuin dioraamasta irrotettu osakokonaisuus. Jotkut taas ajattelevat, että vinjetin on tarkoitus toimia vain viitekehyksenä siinä esitelylle mallille tai malleille, ilman sen ihmeempiä tarinankerronnallisia elementtejä.

Yleisimmin vinjetiksi mielletään noin 1–5 ihmis- tai eläinhahmoa sekä muutaman pienen ajoneuvon muodostamaa kokonaisuutta sopivan maaston tms. kera, mutta termin käyttö on niin monimuotoista, että selkeää määritelmää tullaan tuskin koskaan näkemään. Laajemmassa merkityksessä vinjetti on kuitenkin aina myös dioraama, joten sen vuoksi Pienoismallit.netissäkään ei ole niille omaa kategoriaa.

Kielipoliisi huomauttaa!

Dioraama kirjoitetaan aina yhdellä d-kirjaimella. Vaikka dioraamoissa esitetyt tapahtumat voivat ollakin dramaattisia, ei kyseessä siltikään ole diodraama.

Tunnetaan tälläkin nimellä
vinjetti
Engl.
diorama

Tomi Filppu

Kommentit

Selkeä esitys, josta aloittelijakin sai ajatuksia ja ideoita.