Pienoismallit.net

ITPSV90

Marksman

ARVOSTELUN TARKOITUS

Tämän arvostelun tarkoitus on luoda näkemys Takomin uudesta ITPSV90 Marksman pienoismallista. Päähuomion kiinnitän mallin kokonaisuuteen ja yleisilmeeseen, mutta pyrin myös nostamaan esiin yksityiskohtia mallin ja sen osien rakenteesta ja tuomaan esiin löytämäni virheet. Vertaan mallia ITPSV90 Marksman vaunun kuviin vuodelta 2009. Lukijan tulee huomioida, että mallin arviointi/vertailu perustuu siis vain yhden vaunuyksilön kuviin. Näkemäni perusteella ITPSV90 vaunuyksilöissä on joitain pienempiä ja joitain suurempia eroja.

Mallia ei ole rakennettu kokonaan, joten jotain yksityiskohtia/virheitä on varmasti jäänyt huomaamatta.

LAATIKON SISÄLTÖ

Laatikosta paljastuu kuusitoista vaaleanharmaaseen muoviin valettua valurankaa, yksi kirkkaaseen muoviin valettu valuranka, syövyteosa-arkki, metallilangan pätkä, siirtokuvat ja ohjeet. Vaunun alarunko ja tornin osat (4 kpl) ovat erillisinä osina. Styreeniset irtotelakengät on pakattu minigrip-pussiin. Malli on julkaistu vuonna 2017, mutta sen runko perustuu suuremmilta osin Takomin aiemmin julkaisemaan T-55AM malliin. Mallin torni taas pohjautuu Takomin aiemmin julkaisemaan Chieftain Marksman SPAAG malliin. Kokonaan uusia osia ovat mm. lokasuojien sivuhelmat, akku- ja nosturilaatikot, tykkipodit, tutkan jalan suojukset, suojasavuheitteet telineineen, jauhesammuttimet telineineen sekä siirtokuvat.

Valurankojen sisältämät osat: kuvat löytyvät täältä

A (2 kpl): telapyörät, vetopyörä, johtopyörä ja jousitukseen tarvittavia osia
B (4 kpl): telapyörien kumiosat
C (2 kpl): lisäpolttoainesäiliöt, ITKK:n ammuslaatikot, vaijereiden vetolenkit
D (1 kpl): tutkan osia, tykkipodin osia, suojasavuheitteet, kansilaatikoiden osia (uudet suomalaiset osat)
E (1 kpl): lokasuojat
J (1 kpl): moottoritilan kansi, kansilaatikoiden osia
K (1 kpl): tornin, tykin ja tutkan osia
K45, K46, K43: Tornin osia
L (1 kpl): kansipolttoainesäiliöt
L2 (1 kpl): alarungon osia
M (1 kpl): moottoritilan kansi, lokasuojien sivuhelmat, kansilaatikoiden osia (uudet suomalaiset osat)
N (1 kpl): prismat (kirkasosat)
O (2 kpl): aseiden putket
TP (1 kpl): syövyteosa-arkki; ilmanottoaukkojen verkot, lokasuojien tuet
Telakengät (184 kpl)
Metallilankainen vetovaijeri

Oman mallin ostin Hobby Paint and Stuffista hintaan 46€.

ALARUNKO JA SEN DETALJIT

Vaunun rungon alaosa on valettu yhdeksi ammeen muotoiseksi osaksi. Telapyörien sekä veto- ja johtopyörän kiinnikkeet tulevat erillisinä osina. Rungon detaljit ovat hyvää tasoa, mutta rungossa näkyy mm. valumuotin jättämiä saumoja sekä valupurseita. Ejektorin jäljet ovat rungon sisäpuolella, joten ne eivät tuota ylimääräistä työtä. Rungon pohjassa on ylimääräisiä detaljeja ja sieltä myös puuttuu muutama detalji. Rakentajan päätettäväksi jää, miten paljon jaksaa nähdä vaivaa detaljien rakentamiseen/poistamiseen paikasta, joka ei tule valmiissa mallissa näkymään.

TELAPYÖRÄSTÖ

Telapyörien sauvajouset tulevat erillisinä osina ja yksi sauvajousi koostuu 2-3 osasta. Sauvajouset kaipaavat melkoisesti siistimistä huonosti kohdistettujen muottien vuoksi. Sauvajousten kohdistaminen oikeaan asentoon vaatii hiukan sovittamista. Itse rakensin kaikki sauvajouset ja telapyörät ensin valmiiksi ja vasta tämän jälkeen liimasin sauvajouset paikoilleen. Edellä kuvatulla tavalla pystyy sauvajousia vielä hiukan säätämään, että kaikki telapyörät koskettavat maata. Telapyörien kiinnitystapit (joihon itse telapyörät kiinnitetään) ovat melko lyhyet. Tästä johtuen telapyörien sovitus on melko hutera. Asia korjaantuu, kun telapyörät liimaa kiinni kiinnitystappeihin.

Yksi telapyörä koostuu yhteensä viidestä osasta. Vanne (2 kpl), renkaan "kumiosat" (2 kpl) ja pyörän "napa". Nopeasti ajateltuna osien jako vaikuttaa nerokkaalta, mutta hommaan liittyy pieni SKYK (s…nan kiusallinen yksityiskohta). Renkaan "kumiosat" sisältävät myös vannetta, joten niitä ei voi suoraan maalata kokonaan kumin värisiksi. Takom on myös valanut renkaiden kumiosiin kohoumat, mutta ne ovat raakasti ylivahvuiset 1:35 skaalaan. Itse hioin kohoumat pois renkaiden kosketuspinnoilta ja ohensin kohoumia merkittävästi renkaiden sivuilta. Ensimmäisten telapyörien "napaosat" ovat suuremmat kuin muissa telapyörissä. Tämän asian Takom on tehnyt oikein.

Mallin johtopyörä ja vetopyörä ovat oikean muotoiset. Vetopyörään ei kuitenkaan tule kiinnittää osaa nro A13. Johtopöyrän kiinnikkeen (osien J15+J10 / J14+J9) ja rungon saumaan tulee lisätä puuttuvat hitsaussaumat.

TELAKETJUT

Telaketjut muodostuvat yksittäisistä styreenitelakengistä. Telakenkien detaljit ovat mielestäni oikein mallikkaat ja ne on helppo kasata muoviliimalla. Telakenkien yläpinnoissa on ejektorinjäljet, mutta ne on helppo hioa pois. Telojen roikkumisefektin luomisessa ei kannata nähdä liikaa vaivaa, koska lokasuojien sivuhelmat peittävät näkyvyyden telojen yläjuoksuun.

YLÄRUNKO

Ylärunko koostuu neljästä osasta. Osien valu ja detaljitaso on hyvät. Etuviistopanssarilevyyn (L2-8) on valettu ajovalojen ja ajajan periskooppien pesulaitteen johdot. Osasta puuttuu kuitenkin kummallakin sivulla olevat liukaste-esteet sekä etuviistopanssarin yläosasta ilmeisesti raivauslaitteiden kiinnittämiseen tarkoitettu osa. Ajovalojen suojakehikko on mielestäni huono esitys alkuperäiseen verrattuna. Etuviistopanssarin päällä oleva tyrskylevy on detaljeiltaan väärän mallinen verrattuna referenssinä olevaan vaunuun.

Osasta johon torni kiinnitetään (J5) puuttuu kummaltakin sivulta painanteet/kolot, jotka näkyvät osittain oikean vaunun tornin alta. Asia lienee melko helposti korjattavissa haarukoimalla oikeat kohdat ja poraamalla/veistämällä kolot paikoilleen.

Moottoritilan kansi (M18) on oikean tyyppinen (puolalaisvalmisteinen). Detaljit ovat pääsääntöisesti hyviä, mutta mm. kansipolttoainesäiliöiden putkien läpimenoreiät puuttuvat kokonaan. Lopullisen detaljien "oikeuden" voi kuitenkin todentaa vasta varsinaisen rakentamisen yhteydessä. Mallin alarunko on hiukan vääntynyt, joten ylärungon osien sovittamiseen kannattaa käyttää hiukan aikaa.

LOKASUOJAT

Lokasuojat lienevät niiden alapuolella olevista kohdistusreistä päätellen käytössä melko monessa Takomin T-55 mallissa. Päällisin puolin lokareiden detaljit ovat oikean näköisiä ja yhteensopivuus runkoon, lokasuojien päällä oleviin laatikoihin ja helmalevyihin on kunnossa. Edessä, johtopyörän päällä, oleva etulokasuoja (L2-10/L2-9) on detaljoitu valamalla lukitusmekanismi kiinteästi osaan. Mikäli malliinsa haluaa hiukan lisää yksityiskohtia, voi tässä kohtaa korvata em. lukitusmekanismin muotoon taivutetulla metallilangalla/vast. Metallilangalla voi myös korvata mallin mukana tulevat kansipolttoainesäiliöiden putkia kuvaavat osat (mm. M11, J34, M36, D45) sekä lokasuojaan kiinteästi valetut em. polttoaineputkien jatkeet.

Lokasuojien päällä olevat kansipolttoainesäiliöt ovat oikean muotoiset ja hyvin detaljoidut. Lokasuojien päällä, takana olevat akkukotelot ovat myös oikean muotoiset (liukaste-esteet ja lukitus ml.). Vaunun vasemman lokasuojan päällä edessä oleva laatikko on detaljeiltaan väärän mallinen. Laatikon lukitusmekanismit ovat sekoitus kahta eri mallia. Asian voi korjata poistamalla ylimääräiset detaljit ja lisäämällä laatikkoon tarvittavat saranat. Vasemmalla lokasuojalla oleva putkien puhdistusvälineiden pitkänomainen säilytyslaatikko on detaljeiltaan oikeanlainen. Laatikon päällä oleva liukaste-estekuvio on yksi monesta erilaisesta versiosta. Laatikon päässä oleva uloke on liian korkea. Virheen voi korjata poistamalla styreeniä laatikon pohjasta n. 2mm.

Lokasuojien sivuhelmat ovat yleisilmeeltään oikeanlaiset. Piru piilee kuitenkin yksityiskohdissa. Sivuhelmojen toisen osan (edestä laskettuna) detaljit eivät ole oikein ja lokasuojasta puuttuu samalta kohtaa myös helmalevyn kiinnityslista. En ole itse vielä vaivannut mieltäni asian korjaamiseksi, mutta eiköhän se jotenkin onnistu.

Vaunun perällä olevien (nosturin) laatikoiden detaljit ja rakenne ilahduttivat. Pientä nipottamista aiheuttavat kuitenkin saranakiinnitysten kapeus ja heijastehuomiolevyjen kiinnityskohdat.

TORNI

Pari asiaa tornista. Yleisilmeeltään torni on esikuvansa mukainen, mutta…sarjan suurimmat virheet löytyvät kuitenkin nimenomaan tornista:
- Tornin kehä on väärän mallinen. Mitat lienevät riittävän lähellä oikeaa, mutta muodot eivät täsmää esikuvaan (kts. kuvat).
- Tornin etuosasta puuttuu panssarilevyt sekä suoraan edestä että edestä ylhäältä. Samoin etuosan alapuoliset suorat pinnat ovat liian kookkaat (kts. kuvat).
- Tornin yläpinnoilta puuttuu kokonaan liukaste-estepinnoitus. Ammusluukkujen kahvoissa on myös parantamisen varaa.
- Tornin takana olevan voimakoneen ulkokuoren detaljeissa on useita virheitä. Takaluukun saranointi on virheellinen ja sisältää ylimääräisen listan, tuuletusritelikköjen detaljit ovat osittain väärän kokoisia, huonosti mallinnettuja tai kokonaan väärän mallisia.
- Tornissa on ylimääräisiä detaljeja, joita ohjeissa ei pyydetä poistamaan. Joitain pieniä detaljeja puuttuu kokonaan.
- Tornissa olevat suojasavuheitteet ja niiden "teline" ovat periaatteessa ok. Suojasavuheitteet osoittavat kuitenkin virheellisesti kaikki samaan suuntaan. Heitteistä puuttuu myös ketjut, jotka olisi ollut helppo lisätä syövyteosa-arkille.
- Suojasavuheitteiden vieressä oleva nosturin teline on liian lyhyt ja mahdollisesti myös liian ohut. Teline on oikeassa vaunussa ontto, mutta mallissa ei.
- Tornin katolla olevissa ampujan ja johtajan tähtäimissä on detaljipuutteita. Tähtäimistä puuttuu myös niiden päällä olevat suojalevyt.
- Tutkassa on lukuisia mitta- ja muotovirheitä. Säteilijän putkimaisen jalan tyviosan detaljit ovat väärän malliset. Peilin kiinnikkeet ovat väärän malliset ja puutteelliset. Peilin takapuolella oleva painanne puuttuu. Tutkan jalan päälle laskeutuvat kumilirpakkeet on valettu yhdeksi osaksi. Tällä ratkaisulla mallia ei voi rakentaa siten, että tutka on käännetty alas kuljetusasentoon. Tutka on kokonaisuudessaan n. 2mm liian korkea ja tutkan jalan eri osien halkaisijat ovat pääsääntöisesti liian pieniä. Myös pikkudetaljeissa on parantamisen varaa.
- "Tykkipodit" on toteutettu melko mallikkaasti. Kaikki luukut ovat oikean muotoisia ja kokoisia. Podien alapuolisissa detaljeissa on kuitenkin parantamisen varaa. Suurimpana näkyvänä puutteena on päällä olevien liukaste-esteiden puuttuminen.

SIIRTOKUVAT

Mallin siirtokuvat ovat pettymys. Vaununumerot ovat vain yhdelle vaunulle (Ps 465-14), kokardit ovat huonosti keskitetyt ja siirtokuvista puuttuu vaunun tornin numerointimerkinnät (esim. T6, 006). Heijastehuomiolevyjen siirtokuvat näyttävät kuitenkin hyviltä.

OHJEET

Mallin ohjeet ovat mielestäni riittävän seikkaperäiset ja toistaiseksi en ole löytänyt niistä yhtään virheellistä merkintää. Ohjeissa on maalauskaavio yhdelle vaunulle (Ps 465-14). Maalisuosituksina on Migin väriluettelon maalit. Itse ajattelin testata malliin aiemmin hankkimiani Akanin suomi-maaleja. Mallin mukana tulee melkoinen määrä ylijäämäosia, jotka ovat peruja aiemmin mainituista Takomin sarjoista. Rakentamisen yhteydessä kannattaakin olla tarkkana, mitä osia kehikoista irrottaa.

YHTEENVETO

Malli muistuttaa esikuvaansa jopa suoraan laatikosta rakennettuna. Suurimmat näkyvät virheet löytyvät tornin etuosasta. Puutuvat panssarilevyt on kuitenkin melko helppo lisätä styreenilevystä. Muiden virheiden osalta joutuu näkemään hiukan enemmän vaivaa. Kokonaisuudessaan hieno malli, jonka julkaisuun en olisi ikinä uskonut.

ITPSV90 LEO 2 A4 alustalla

Mallin torni (puutteineen) käy lähes suoraan myös tornin nykyisenä alustana toimivaan Leopard 2 A4:een. Voisin kuvitella, että jonkinlainen soviterengas tulee rakentaa mallien (Torni+LEO:n runko) yhdistämiseksi. Muita näkyviä muutoksia ovat LEO:n telaketjujen jäähokkien kiinnittäminen tornin kummallekin puolelle sekä putkien puhdistusvälinelaatikon lisääminen tornin yläetuosaan. Kokardien paikat ovat myös siirtyneet jäähokkien alta asepodien sivuille. Pienenä nyanssina voisi vielä kertoa, että tornin takavasemmalla olevien torninumeroiden viereen on ilmestynyt myös nimiä…

REFERENSSIT

Ps 465-18

LISÄOSAT

T-55AM vaunuun on saatavilla lukuisia lisäosia ja en ala niitä tässä luettelemaan. Marksman-torniin ei vielä toistaiseksi ole saatavilla lisäosia, mutta Perfect Scale Modellbau on ilmoittanut kahden lisäosasarjan julkaisusta lähitulevaisuudessa: koko torni ja osat Takomin mallin tornin sovittamiseksi LEO2 A4 vaunuun

Kommentit

Kiitokset vaivannäöstä, vaikkakin virheitä oli paljon, niin aika kelvollisen mallin tuosta näköjään saa. Itsellä odottelee työpöydälle pääsyä. :)

-JT
ONpas kattava arvostelu, kiitos! Ehdit varmaan huomata jo tämän:
www.facebook.com/LeopardFibel/

Niko
Kiitoksia kattavasta taustatyöstä. Noudin oman kappaleeni HPNS:n tiskiltä Lahden tapahtumasta, ja kyselin vaunueksperteiltä mikä tässä nyt on oikeastaan väärin/korjattava. Tässä se lista nyt on, katsotaan mitä niistä siirtyy omaan vaunuuni sitten kun joskus sen työn alle otan.
Moi Olli,

Kiitos hienosta ja kattavasta arvostelusta.

t. Jake
Upeaa. Loistava kirjoitus! Iso kiitos isosta työstä.
Kiitos hyvin kirjoitetusta, asiantuntevasta ja kattavasta arvostelusta. Hyvää työtä!
VilleH 8.9.2017 20:53 Vastaa lainauksella
Myös suuri kiitos täältä, tässä olikin about kaikki mitä kaipasin.

Muutama oma huomio:

(Nähtävästi kaikissa Takomin T55-sarjoissa) Vetopyörän liimasauma on outo; keskelle jää reikä ja itse liimasauma on kapea reuna reiän ympärillä. Voi olla että se riittää, mutta itse vahvistin sitä 2,8 mm valurankapätkällä. Samalla helpottuu osan liimaus suoraan merkittävästi.

Tornin yläetuosan panssarointi, 6.kuva tässä, itse tein tulkinnan että alaosan yläreunaa kannattaisi siirtää sisäänpäin, jolloin puuttuva kynnys muodostuu; tämä perustuu tuon yläpanssarin asemaan tykkipodien reunalevyihin, eli jos tuohon liimaisi riittävän paksun levyn, tulisi se liian "ulos" (toivottavasti hiffaatte mitä ajan takaa)

Noihin voimakoneen ritilöihin; oliko sinulla Olli niiden mittoja; itse yritin interpoloida valokuvista mittoja ja tulin tulokseen, että niiden koko itse asiassa olisi aika lähellä todellisuutta; muotopoikkeamat toki huomasin 8)

Olisiko tuon tutkan mitta- ja detaljipoikkeamien syynä alkuperäinen Marksman-prototyyppi?

Vielä yksi juttu. Takana olevat ison laatikot: Vaikuttaisi, että alkuaikoina vain ylempi olisi ollut kiinnitetty, ja tämä alempi olisi jotakin uudempaa perua, oliko tulkintani oikea. Ajatukseni kun olisi tehdä (sattuneista syistä) tämä alkuperäisasuisena 90-luvun alussa.

T:Ville H
OH 8.9.2017 22:23 Vastaa lainauksella
Kiitos kaikille. Toivottavasti arvioinnista on apua mallin rakentamisessa.
Niko Asposalo kirjoitti:
ONpas kattava arvostelu, kiitos! Ehdit varmaan huomata jo tämän:
www.facebook.com/LeopardFibel/
Tiesin, että Leopard Fibel on aikeissa tuottaa myös jotain, mutta mitään kuvaa en ollut ennen linkkiäsi nähnyt.
Ville H kirjoitti:
Tornin yläetuosan panssarointi, 6.kuva tässä, itse tein tulkinnan että alaosan yläreunaa kannattaisi siirtää sisäänpäin, jolloin puuttuva kynnys muodostuu; tämä perustuu tuon yläpanssarin asemaan tykkipodien reunalevyihin, eli jos tuohon liimaisi riittävän paksun levyn, tulisi se liian "ulos" (toivottavasti hiffaatte mitä ajan takaa)
Mikäli alaosan yläreunaa siirtää sisäänpäin muodostuu panssarilevyn yläosan kulma vääräksi, ja kaiken lisäksi alaosaan pitää vielä joka tapauksessa lisätä levyä, että alaosaan muodostuu oikea "kynnys". En ole vielä itse pähkäillyt asiaa sen enempää, mutta jotain sille pitää tehdä.
Ville H kirjoitti:
Noihin voimakoneen ritilöihin; oliko sinulla Olli niiden mittoja; itse yritin interpoloida valokuvista mittoja ja tulin tulokseen, että niiden koko itse asiassa olisi aika lähellä todellisuutta; muotopoikkeamat toki huomasin 8)
Mitat taitavat olla melko lailla kohdillaan, pl. oikean takakulman ylempi ritilä. Muodot tosiaan ovat hiukan sinne päin. Mittoja minulla ei valitettavasti ole hallussani.
Ville H kirjoitti:
Olisiko tuon tutkan mitta- ja detaljipoikkeamien syynä alkuperäinen Marksman-prototyyppi?
En tiedä. Jotain muutoksia tutkaan tehtiin ennen sarjatuotannon aloittamista. Epäilen kuitenkin, että todellinen syy on mallivalmistajan huonot/puutteelliset referenssit.
Ville H kirjoitti:
Vielä yksi juttu. Takana olevat ison laatikot: Vaikuttaisi, että alkuaikoina vain ylempi olisi ollut kiinnitetty, ja tämä alempi olisi jotakin uudempaa perua, oliko tulkintani oikea. Ajatukseni kun olisi tehdä (sattuneista syistä) tämä alkuperäisasuisena 90-luvun alussa.
Takalaatikoiden kokoonpano on vaihdellut vaunujen palvelushistorian aikana. Alkuperäisessä kokoonpanossa ylempi takalaatikko on tainnut olla erilainen (kuvaa ei valitettavasti ole saatavilla).

cdn-live.warthunder.com…/uploads/8e/9f5963714449ab3536cec0509fd2a9b9c9f629/&
forum.valka.cz/topic/view/29014/FIN-Itpsv-90-Marksman

Mikäli aiot tehdä 90-luvun vaunun kannattaa yksilöiden kanssa olla tarkkana. Ensimmäisen erän torneissa oli tornin oikeassa etukulmassa oleva antenniteline erilainen kuin muissa. Nykyisellään kaikki antennitelineet taitavat olla samanlaisia.

ylilauta.org/sota/68384763
Terve,
tässä sivu ilman Facebookia:) leopardclub.ca/workshop/LW045/
Pistinpä sitten tilaten tuon konversion :)
Sitten vielä pitäisi hommata Mengin Leo jostain.

Niko
OH 9.9.2017 11:19 Vastaa lainauksella
Moro!

Leopard Clubin konversio näyttää ihan ok setiltä. Harmi vaan, että setti ei kuitenkaan korjaa tornin osien virheitä.

Liukaste-esteiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Leopard alustat ovat yksilöitä ja niiden liukaste-estepinnoitus vaihtelee.

Itse odottelen Perfect Scale Modellbaun tuotteiden julkistamista ja teen lisä-/korjausosien hankintapäätöksen vasta sen jälkeen.
Haha,
enpä sitten miettinyt loppuun asti :D No, mennään sillä ja korjaillaan tornia osaamisen mukaan. Pohjana hyvä ohje:)

Niko
Niinpäniin, tuli sitten hätäiltyä tuon tilauksen kanssa :D Tuo olisi ollut selkeästi parempi vaihtoehto.
No tyhmyydestä ja nopeudesta sakotetaan…

niko
VilleH 5.7.2019 12:14 Vastaa lainauksella
Olikos kellään T-55 alustaisten Marsujen maalauskaaviota, lähinnä tuo moottoritilan kansi ja tornin katto on jäänyt epäselväksi. Käytössäni olevissa kuvissa on suttua ja hieman huonot kuvakulmat, ettei asiasta saa selvää…

Appropoo; jokos tuosta Perfect Scalen konversiosarjasta on kokemuksia, pitää se Leo-marsukin tehdä jossakin vaiheessa.

T:Ville H
Kiitoksia erinomaisesta artikkelista.
Erityisesti kuvien osuus ilahdutti. Voin vain kuvitella, millainen työ niiden tekemisessä on ollut, mutta tulos auttaa suuresti ainakin minua.