Pienoismallit.net

Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Pienoismallit.netiä ylläpitää Tomi Filppu (jäljempänä ylläpitäjä). Pienoismallit.net-palvelun (jäljempänä palvelu) käyttäminen merkitsee sitä, että palvelun käyttäjä (jäljempänä käyttäjä) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tällä sivulla mainittuja käyttöehtoja. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, on hänen välittömästi lopetettava palvelun käyttö.

1.2. Kaiken palvelussa olevan materiaalin siirto, peilaus toiseen Internet-palveluun, tai julkaiseminen muussa muodossa on kielletty.

2. Käyttäjän oikeudet ja vastuu

2.1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lakien ja muiden viranomaissäännösten sekä hyvien tapojen sekä netiketin mukaisesti.

2.2. Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan palveluun toimittamistaan ja sen kautta levittämistään aineistoista sekä näihin aineistoihin liittyvistä tekijänoikeutta, rikosoikeutta, tavaramerkkioikeutta, ym. koskevista riitaisuuksista.

2.3. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista.

2.4. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua kulloinkin voimassaolevien osiokohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2.5. Käyttäjän palveluun tuottaman aineiston tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisellä haltijalla.

2.6. Käyttäjällä saa olla palvelussa vain yksi käyttäjätunnus ja sen tulee olla henkilökohtainen. Jos käyttäjätunnus tai salasana unohtuu eikä uuden salasanan tilaaminen ole mahdollista, älä luo uutta käyttäjätunnusta vaan ota yhteyttä ylläpitäjään.

2.7. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä.

3. Ylläpitäjä oikeudet ja vastuu

3.1. Ylläpitäjä pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

3.2. Ylläpitäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuus, valvoa sekä tarkastaa, muuttaa tai tarpeen mukaan poistaa kaikkea palveluun tuotettua materiaalia.

3.3. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjän tunnus tai antaa käytönesto palveluun, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai muita palvelun sääntöjä.

3.4. Ylläpitäjällä on ilman erillistä korvausta oikeus kopioida, muokata ja julkaista käyttäjän palveluun tuottamaa aineistoa esimerkiksi palvelun promotoinnissa.

3.5. Ylläpitäjällä on oikeus lopettaa palvelu tai sen osa. Tällöin ylläpitäjä pyrkii ilmoittamaan asiasta etukäteen.

3.6. Ylläpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia palvelun toimintaan ja näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta. Rekisteröityneille käyttäjille ilmoitetaan henkilökohtaisesti merkittävistä muutoksista. Käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostitse tiedotteita käyttöehtojen muutoksista ja muista tärkeistä palvelua koskevista asioista. Käyttöehtojen viimeisin muokkausajankohta on ilmoitettu tämän sivun alareunassa.

4. Tärkein velvoite

4.1. Käyttäjä ja ylläpitäjä sitoutuvat olemaan viettämättä palvelussa kaikkea vapaa-aikaansa, vaan muistavat myös rakentaa malleja, nauttia loistavasta harrastuksesta ja jakaa arvokkaat mallailukokemuksensa muiden käyttäjien kanssa. Viihtyisiä hetkiä palvelun parissa!