Pienoismallit.net

Vanha ja väsynyt R-RACki

Rolls Royce Armoured Car 1920 Pattern Mk.I Type A Modified

Vanha ja väsynyt R-RAC:ki eli kotimaisittain R-RAKKI

Vanha ja väsynyt R-RAC:ki on ukrainalaisen Rodenin www.roden.eu tästä rakennussarjasta www.roden.eu/HTML/802.htm rakennettu pienoismalli, joka yrittää esittää vanhaa, käytössä kulahtanutta ja väsähtänyttä sekä paljon jo korjailtua ja hitsattua brittien Royal Airforce Regimentin aka RAF Regimentin (Kuninkaallisten Ilmavoimien Rykmentti) No 1 Armoured Car Companyn No 4 Sectionin (ensimmäisen panssariautokomppanian neljännen joukkueen) nimetöntä (nimi ei ole tiedossa) Rolls Royce Armoured Caria (Rolls Royce panssariautoa), Tunisiassa toukokuussa 1943, jolloin saksalaiset antautuivat Afrikassa. RRAC:ki pienoismalli on rakennettu suoraan laatikosta eli OOTB.

Armoraman Stephen T. Lawsonin In-Box Review juuri tästä Rodenin 1/35 skaalan British Armoured Car (Pattern 1920 modified w/sand tyres) rakennussarjasta #802: www.aeroscale.co.uk…modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=4765

Erittäin lyhyt Rolls Royce Armoured Carin historiikki ja tausta:

Rolls Royce Armoured Carin historia juontaa juurensa Ensimmäiseen Maailmansotaan. Vuonna 1914 Royal Naval Air Service aka RNAS (Kuninkaalliset laivaston ilmavoimat) perustivat panssariautokomppanian suojelemaan sen lentokenttiä Belgiassa - ensimmäiset kolme RRAC:tä toimitettiin RNAS:lle 3.12.1914. Panssariautot pohjautuivat Rolls Royce Silver Ghost en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Silver_Ghost tai fi.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Silver_Ghost tai www.supercars.net/cars/2834.html loistoauton runkoon, jonka ympärille laitettiin panssaroitu kori ja päälle panssaroitu pyörivä torni; tornissa oli yksi Maximin/Vickersin 0.303 kaliiperin konekivääri. Lisääntyneen painon vuoksi panssariautoon asennettiin tuplatakarenkaat. Rodenin rakennussarja #803 www.roden.eu/HTML/803.htm edustaa tätä ns. ensimmäistä alkuperäistä tornillista RRAC:tä eli RRAC Pattern 1914 pienoismallina. Suurin osa Rolls Royce panssariautoista päätyi Lähi-Itään - Palestiinaan, Irakiin, Syyriaan ja Egyptiin - vuoden 1915 aikana ja brittien maajoukkojen ratsuväkiyksiköt sekä myöhemmin myös ilmavoimien rykmentti ottivat ne käyttöönsä hyvällä menestyksellä.

1920-luvun alussa Rolls Royce panssariautot saivat useita kertoja eräänlaisia suurempia ja pienempiä "faceliftejä". Ensimmäinen suurempi "facelift" tehtiin vuonna 1920, jolloin jäähdyttimen panssarointia vahvistettiin ja pinnavanteet vaihdettiin kokometallisiksi; tätä uudistettua versiota kutsuttiin RRAC 1920 Pattern Mk.I:ksi. Toinen pieni "facelift" tehtiin jo saman vuoden aikana RAF:n käyttämiin RRAC:hin, joihin asennettiin korkeampi torni "komentajan kupolalla", tätä versiota kutsuttiin RRAC 1920 Pattern Mk.IA:ksi (korkea torni & komentajan kupola = 1920 Pattern Mk.I Type A). Rodenin rakennussarja #801 www.roden.eu/HTML/801.htm edustaa tätä RAF:n käyttämää "faceliftattua" RRAC:tä eli RRAC 1920 Pattern Mk.I Type A:ta pienoismallina. Periaatteessa RRAC 1920 Pattern "perusvariaatioita" on ainakin kuusi kappaletta, nimittäin 1) 1920 Pattern Mk.I (post WWI), 2) 1920 Pattern upgrade (peruspäivitetyt Pattern 1914 mallit), 3) 1920 Pattern Mk.I Radio (Lähi-Idän radioversio), 4) 1920 Pattern Mk.I Variant 1 (suorakaiteen muotoisella "komentajan kupolalla"), 5) 1920 Pattern Mk.I Variant 2 (pyöreällä "komentajan kupolalla") ja 6) 1920 Pattern Mk.IA "komentajan kupolalla". 1920 Pattern RRAC:stä tehtiin edellä mainittujen "perusvariaatoiden" lisäksi kombinaatioita. Vuonna 1921 puolestaan valmistettiin ns. RRAC 1921 Indian Pattern, joka pohjautui RRAC 1920 Pattern Mk.I:een ja jossa oli laajennettu runko lisätilan saamiseksi sekä neljän konekiväärin kupolitorni.

Kolmas suurempi "facelift" tehtiin vuonna 1924, jolloin runkoa muokattiin ja modernisoitiin, kokometalliset vanteet uusittiin sekä valmistettiin/käytettiin useita eri tornivariaatioita, kuten esim. Fraser-Nash torni ja osittain vielä aseistustakin lisättiin, muttei välttämättä. Kaiken lisäksi kombinoitiin osia aiemmista malleista; täten vuoden 1924 RRAC variaatioiden määrä lienee melko suuri, perusvariaatioiden ollessa 1924 Pattern Mk.I ja 1924 Pattern Mk.I Modified (Fraser-Nash Turret). Vuoden 1924 mallia kutsuttiin jokatapauksessa yleisesti RRAC 1924 Pattern Mk.I:ksi.

1930-luvun lopussa ja 1940-luvun alussa Rolls Royce panssariautot saivat lisää "faceliftejä" ja myös melko suuria muutoksia. Vuonna 1939 brittiarmeijan korjaus/huoltopajat Kairossa rakensivat Fordson panssariautoja RRAC:sta, joiden runko oli loppuunkäytetty. Fordson kuorma-auton runko sai toimia peruspohjarunkona, jonka päälle asennettiin Rolls Royce Pattern 1914 tai Pattern 1920 panssaroitu kori torneineen. Fordson AC oli lyhyempi, matalampi, leveämpi, hitaampi, huomattavasti raskaampi ja heikommin panssaroitu kuin RRAC, mutta sillä oli pidempi toimintamatka. Fordsonin metallivanteet erosivat myös RRAC:n metallivanteista, Fordson AC:n aseistuksena tornissa oli Vickersin 0.303 kaliiperin konekivääri, jonka rinnalla oli 0.55 kaliiperin Boys pst-kivääri sekä "komentajan kupolissa" oli it-aseina ns. RAF:n Scarff ringissä joko 0.303 kaliiperin Lewis tai Vickers K konekivääri. Joissain oli jopa twin Vickers K:t it-aseina.

Vuonna 1940 brittiarmeijan korjaus/huoltopajat Kairossa rakensivat lisää Fordson AC:tä, ero vuoden 1939 malliin oli lähinnä vain pidempi runko, joka näkyi pidempänä lavana takana; korina toimi Rolls Royce Pattern 1914. Muilta osin vuoden 1940 malli oli identtinen vuoden 1939 mallin kanssa. Kuinka monta RRAC:ia lopulta muutettiin Fordson AC:ksi vuosina 1939 ja 1940 ei ole tiettävästi tiedossa; määristä on olemassa vain spekulaatioita.

Vuosien 1939 ja 1940 Rolls Royce panssariautojen "faceliftit" taas koskivat tiettävästi ainoastaan RAF:n RRAC 1920 Pattern Mk.I Type A panssariautomalleja. Ensimmäisessä "facelift" vaihtoehdossa 1920 Pattern Mk.I Type A:n torni oli umpinainen ja aseistuksena oli normaali Vickersin 0.303 kaliiperin konekivääri. Toisessa "facelift" vaihtoehdossa 1920 Pattern Mk.I Type A:n torni muokattiin avonaiseksi torniksi ja aseistukseksi torniin asennettiin Vickersin 0.303 kaliiperin konekivääri ja 0.55 kaliiperin Boys pst-kivääri rinnakkain sekä Scarff asejalustaan joko 0.303 kaliiperin Lewis tai Vickers K konekivääri tai mahdollisesti jopa twin Vickers K konekiväärit. Kolmanneksi 1920 Pattern Mk.I Type A "facelift" vaihtoehdoksi voitaneen tavallaan kutsua 1920 Pattern Mk.I Type A Tenderiä, jossa oli "chopattu" avonainen kori avolavalla ilman tornia ja aseistusta. Tenderit toimivat lähinnä avolavakuljetusautoina (cargo) ja aavikkoteiden merkkaajina.

Em. "facelift" vaihtoehdoissa RRAC:t modernisoitiin aavikkosodankäyntiin paremmin soveltuviksi asentamalla niihin paremmat "aavikkometallivanteet", leveät "aavikkorenkaat", parantamalla panssarikorin muotoilua edestä, jotta ajajan näkyvyys paranee ja laittamalla lisävalot etupyörien lokasuojiin. Myös tornin muotoilua parannettiin pituussunnassa vähemmän pyöreäksi. Rodenin rakennussarja #802 www.roden.eu/HTML/802.htm edustaa tätä RAF:n käyttämää "faceliftattua" RRAC:tä eli RRAC 1920 Pattern Mk.I Type A Modified:ia (sekä umpinaisella, että avonaisella tornilla) pienoismallina.

Ainoastaan noin 150 kpl:tta RRAC:tä oli enää palveluksessa vuoteen 1939 loppuun mennessä, karkeasti hieman alle puolet niistä palveli Brittein saarilla sekä Pohjois-Irlannissa kotimaan puolustuksessa ja hieman yli puolet (75+, joidenkin lähteiden mukaan tasan 76 panssariautoa) Lähi-Idässä ja Intiassa. Aavikkosodankäynnin alussa britit käyttivät niitä ahkerasti, mutta pikkuhiljaa niitä vedettiin pois palveluksesta, johtuen varaosien puutteesta, luonnollisesta kulumisesta ja etenkin siitä, että moderninpia panssariautoja alkoi kasvamassa määrin tulla palvelukseen joukoille. Ainakin 30 RRAC:ia ja tuntematon määrä Fordson AC:tä (12 kpl:tta?) ja Humber AC:tä palveli RAF:n No 1 Armoured Car Companyssä. Ainakin 34 RRAC:ta, 10 Fordson AC:ta ja 30 Morris CS9 AC:tä palveli RAF:n No 2 Armoured Car Companyssä alistettuna 11. Hussars rykmentille. 11. Hussars puolestaan kuului 7. Panssaridivisioonaan. RRAC:t palvelivat Euroopassa (Sisilia ja manner-Italia) karkeasti vuoden 1944 loppuun asti ja Lähi-Idässä sekä Intiassa sodan loppuun saakka. RRAC:sta tehtiin vähintään 30 eri panssariautoversiota plus eri kombinaatiot päälle. Tarkkaa versiomäärää ei tiettävästi ole tiedossa.

No 1 Armoured Car Company

RAF Regimentin No 1 Armoured Car Company (Kuninkaallisten Ilmavoimien rykmentin ensimmäinen panssariautokomppania) perustettiin Heliopoliksessa, Kairossa, Egyptissä 22.12.1921. No 1 Armoured Car Company palveli aluksi Jerusalemissa, Jeninissä ja Samakhissa Palestiinassa sekä Ammanissa Jordaniassa vuosina 1922-23. 1.12.1923 komppania hajoitettiin, koska siitä muodostettiin ydin No 1 Armoured Car Wingille. Puolestaan 1.4.1930 No 1 Armoured Car Wing palautettiin/jälleenmuodostettiin uudestaan No 1 Armoured Car Companyksi. Vuosina 1930-36 No 1 Armoured Car Company palveli Hinaidissa (lähellä Bagdadia), Mosulissa ja Basrahissa Irakissa sekä Sulaymaniyahissa Kurdistanissa. Vuonna 1936 No 1 Armoured Car Company palveli Jerusalemissa ja Gazalla Palestiinassa sekä Mosulissa ja Basrahissa Irakissa ns. Palestiinan kriisin aikana. Myöhemmin alkaen toukokuusta 1936 No 1 Armoured Car Company palveli Habbaniyassa (lähellä Bagdadia) ja Shaibahissa (lähellä Basrahia) osallistuen merkittävästi Anglo-Irakin sodan taisteluihin Habbaniyasta 30.4.-6.5.1941, Sin El Dibban ja Fallujahin valtauksiin sekä etenemiseen Bagdadiin saakka, kunnes Irakin aselepo allekirjoitettiin 31.5.1941. Anglo-Irakin taisteluissa No 1 Armoured Car Companyllä oli käytössään 18 RRAC:tä ja lukuisia Morris Tendereitä (avolavakuorma-autoja).

Puolet No 1 Armoured Car Companystä, Sections 1 ja 3 eli joukkueet 1 ja 3 siirtyivät palvelemaan Helwaniin Egyptiin 28.10.1941, toisen puoliskon No 1 Armoured Car Companystä, Sections 2 ja 4 eli joukkueet 2 ja 4 jäädessä palvelemaan Habbaniyaan ja Shaibahiin Irakiin. Vuoden 1941 marraskuun loppuun mennessä Sections 2 ja 4 eli joukkueet 2 ja 4 olivat myös siirtyneet palvelemaan Egyptiin. No 1 Armoured Car Companyn historiikin mukaan komppanian vahvuus tuolloin Egyptissä olisi ollut peräti 28 kpl:tta RRAC 1920 Pattern Mk.I Type A:ta aseistuksenaan Vickersin 0.303 kaliiperin konekivääri ja 0.55 kaliiperin Boys pst-kivääri rinnakkain tornissa sekä Scarff asejalustassa 0.303 kaliiperin Lewis it-konekivääri, 8 kpl:tta Rolls Royce Wireless Tenderiä (avomallisia Rolls Royce avolavakuorma-autoja), kaksi Fordson Wireless Tenderiä ja 12 kpl:tta Fordson Scouteja eli Fordson AC:tä. Taistelussa menetetyt RRAC:t korvattiin Humber AC:llä. No 1 Armoured Car Company joukkueineen taisteli koko matkan Egyptistä Libyan kautta Tunisiaan aselevon kirjoittamiseen saakka 13.5.1943. No 1 Armoured Car Company palasi Helwaniin Egyptiin 31.5.1943. Sodan jälkeen 8.5.1945 No 1 Armoured Car Company sulautettiin No 2701 Squadroniin, joka puolestaan uudelleennumeroitiin 25.2.1947 No 1 (Armoured Car) Sqn RAF Regimentiksi - ympyrä oli sulkeutunut. Nykyisen RAF Regimentin web-saitti: www.raf.mod.uk/rafregiment/

Webbisaitteja:
Air of Authority - A History of RAF Organisation: www.rafweb.org/index.html
The RAF Regiment history from it's formation to the present day: www.rafregiment.net/index.htm
RAF Armoured Car Companies: www.rafregiment.net/Armoured_car_companies.htm

Kirjallisuutta:
The Rolls-Royce Armoured Car, David Fletcher, Henry Morshead, New Vanguard 189, Osprey Publishing, 2012, ISBN: 1849085803 HUOM! Tämä on uusi ilmeisesti hyvä kirja aiheesta - en ole nähnyt ko. kirjaa ainoastaan muutamia mainosivuja siitä ja hyvältä kirjan mainossivut näyttivät.
The Rolls Royce 40/50hp Ghosts, Phantoms, and Spectres, W.J. Oldham, G.T. Foulis & Co Ltd, 1974, ISBN 0854291628.
Rolls Royce, The Story of the Best Car in the World, AUTOCAR Archives, The Hamlyn Publishing Group Ltd, 1978, ISBN 0600349810.
The Book of the Silver Ghost, Kenneth Ullyett, Ullyett & Craft Publications Trust Ltd, 1977, ISBN 0879380411.
The Rolls Royce Silver Ghost, Profile #91, Anthony Bird, Profile Publications, 1967.
War Cars, British Armoured Cars in the First World War, David Fletcher, Her Majesty's Stationery Office, 1987, ISBN 0112904394.
WarPaint, Colours and Markings of British Army Vehicles, 1903-2003, Volume 1, Dick Taylor, Stratus Publications (Mushroom Models #4104), 2008, ISBN 9788389450630.

1/35 Roden British Armoured Car (Pattern 1920 modified w/sand tyres) rakennussarja #802

Ukrainalainen Roden teki kiistatta kulttuuriteon julkaistuaan 1/35 skaalan British Armoured Car Pattern 1920 Mk.1 rakennussarjan #801 vuoden 2009 alkupuoliskolla styreenistä, sillä aiemmin saatavilla oli vain huippukalliita resiinistä (hartsista) tehtyjä 1/35 skaalan RRAC:n rakennussarjoja, kuten JMGT, Jordi Rubio ja Resicast. Ilmeisesti ainoastaan Resicastin rakennussarja on niistä kelvollinen. Rodenin kulttuuriteko RRAC:n osalta jatkui kun Roden julkaisi toisen RRAC version British Armoured Car (Pattern 1920 modified w/sand tyres) rakennussarjan #802 loppuvuodesta 2009. Rodenin kulttuuriteko sai pisteen iin päälle, kun Roden julkaisi vielä kolmannenkin RRAC version, nimittäin British Armoured Car (Pattern 1914) rakennussarjan #803 vuonna 2011. Rodenin RRAC versiot ovat saaneet ylistystä ympäri maailmaa ja siihen on helppo yhtyä, sillä sarjat ovat kokonaisuudessaan hyviä.

Valitsin rakennussarjaksi #802, koska halusin ehdottomasti rakentaa nimenomaan No 1 Armoured Car Companyn RRAC panssariauton Pohjois-Afrikan lopputaisteluiden aikaan Tunisiassa toukokuussa vuonna 1943. Toki molemmat muutkin Rodenin sarjoista #801 ja #803 olisivat sopineet, mutta ne olisivat vaatineet melkoista muokkausta No 1 ACC:n panssariautoksi tuona ajankohtana. Ajankohdan ja tilanteen mukaisesti RRAC:t olivat tuolloin jo melko loppuunajettuja; käytännössä paikattuja ja kuluneita, valmiita poistettavaksi. Näin jälkiviisaana ajatellen kenties ehkä haukkasin liian ison palan tehtäväkseni, mutta harjoitus tekee mestarin sanotaan.

Rodenin muovi on vihreän väristä pehmeähköä styreeniä, jota on sinänsä helppo työstää, mutta varovainen sen kanssa saa olla, ettei "höylää" osien yhteensovittamisessa samalla yksityiskohtia pois. Pintakuvio rakennussarjan panssarikorin ulkopinnassa on mielestäni hyvä, sisäpinnalla puolestaan löytyy extra-muovia, ejektorin jälkiä yms…ja niiden poistamisessa ja hiomisessa vierähtää kyllä iloisesti aikaa. Roden muovi tuo minulle mieleen Tamiyan styreenin koostumuksen 1960-luvun lopulta ja ylipäätään etenkin 1970-luvulta.

Koska olin asettanut tavoitteeksi toukokuun vanhan ja väsyneen RRAC:kin, jouduin siis heti alkuun poistamaan panssarikorin ja -tornin hyvän pintakuvion, askarteluveitsellä, viilalla ja hieontapaperilla ja samalla tein uuden kulahtaneemman naarmuisen, uurteisen, lommoisen ja hitsatun "panssaripinnan". Näin jälkikäteen olisin taas päässyt vähemmällä mikäli olisin jättänyt panssarikorin/tornin pinnan käsittelemättä kulahtaneeksi, lommoiseksi, naarmuuntuneeksi ja hitsatuksi, mutta taas toisaalta se ei kenties olisi ollut realistista…who knows…

Rakennussarjan #802 yksityiskohdat ovat pääosin huippulaatua, selkeitä ja teräviä, mutta joidenkin osien yhteensopiminen oli todella huonoa; toiset osat sopivat klik klak hienosti, toiset eivät sitten millään ja duunia saa tehdä ihan urakalla. Samoin joidenkin osien yksityiskohdat ovat hieman raskaanpuoleisia, eivät hienoja ja elegantteja detaileja. Muoviosat ovat melko paksuja verrattuna usean muun valmistajan osiin, mutta paksuudesta johtuen niiden pintaa voi käsitellä melkein mielin määrin.

Rodenin kokoomisohjeet ovat luku sinänsä, välillä tosi selkeät ja sitten yhtäkkiä koko rakentamisajatus ja -järjestys häviää kuin tuhka tuuleen. Pari kertaa jouduin purkamaan malliani, siistimään osat ja kokoamaan ne uudestaan, kun ohjeista ei saanut oikein selvää. Totesin, että on parempi kaivaa referenssilähteet esille ja raapustaa Rodenin ohjeet uuteen uskoon ja näin tein. Rodenin ohjeita ja niiden kokoamisjärjestystä ei välttämättä kannata noudattaa, mikäli haluaa saada aikaan valmiin mallin. Suosittelen ohjeiden tarkkaa tavaamista ja niiden järjestyksen laittamista uusiksi. Kannattaa ottaa mallia esim. John Ratzenbergerin ja Chuck Aleshiren rakentamisesta alla olevista linkeistä.

Välillä koko rakentamisinto oli tyystin kateissa, kun ähkin ja puhkin tuon mallin ohjeiden kanssa, niiden rustaamisessa uuteen uskoon sekä jo koottujen osien purkamisessa ja jälleen kokoamisessa. Malli lojui aina välillä viikkotolkulla ilman, että tein mitään sen eteen - motivaatio oli täysin subzero. Ongelmat maalaamisen kanssa lisäsivät motivaatio-ongelmia. Peruspohjavärien - musta ensin, sitten hopea metalliväri ja sen jälkeen "brittivihreä" - ruiskuttaminen mallin pintaan sujui tuskattomasti ja helposti; shadet sun muut onnistuivat hienosti. Tämä onnistuminen tuudittikin minut virheelliseen uskomukseen, että loppumaalauksetkin sujuvat kuin John Travoltan tanssit Saturday Night Fever-elokuvassa; olin väärässä.

Pohjavärin päälle ruiskuttelin näitä seuraavia värejä näin alkuun Desert Sand FS33798 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33798 ja Mid Stone FS30266 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=30266 tai ainakin sinnepäin, koska sekoittelin värit itse. Tähänkin asti meni ihan mukavasti pulkkaan. Sitten tuli jonkun verran probleemeja näiden seuraavien värien kanssa Light Grey FS36495 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36495 ja toisen Light Grey FS36622 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36622 kanssa. Syynä lienee ollut pieleen mennyt sekoitussuhde. Tarkoitus oli saada pohjalle suurinpiirtein tälläinen maalaus lrdg.hegewisch.net/color/t4patrol1.html joka ei aivan mieleni mukaan onnistunut. Mutta jotenkin sain värit pysymään styreenin pinnassa. Tähän päälle kolmas värisekoitus, nimittäin Deep Greenin FS34128 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=34128 Bronze Greenin FS34094 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=34094 mixaus ja voilá pohjatricamo oli valmis tai ainakin luulin niin…Jouduin raastamaan askarteluveitsellä ja hiomapaperin avulla neljä kertaa tricamon veks ja maalaamaan sen uudestaan ennenkuin olin jotenkin tyytyväinen. Miksi sitten en yksinkertaisesti liuottanut maalipintaa pois saippualla ja ohenteilla? Siksi koska joka maalauskerrasta jäi kuitenkin sinne tänne tekemiini naarmuihin, lommoihin ja hiekan yms… raastamisjälkiin sopivasti maalia ja kaiken lisäksi askarteluveitsen, viilan ja hiontapaperin käyttö sopi lisäjälkien tekoon vallan mainiosti. Lopulta pienoismallin pintaa jäi ohut joissain kohdissa käytännössä miltei näkymätön vaalean aavikon hiekan, vaalean siniharmaan ja vihreän tricamo - jätin tietoisesti nämä värisävyt RRAC:n aseistukseen Vickers kk:hon, Lewis kevyeen kk:hon ja Boys AT-kivääriin. Tietysti alla olevia pohjamaalejakin joutui paikkailemaan, koska niitäkin oli skrapatessa tullut hingattua pois. Melkoinen urakka, johon meni aikaa noin 8-11kk on ja off motivaatio-ongelmien kanssa kamppaillen.

Sitten em. puuhastelun jälkeen pääsi vasta varsinaiseen pääosin päällepäin näkyvään RACC:n tricamoon. Tämä tricamo maalauskuvio/väritys on aito, mutta en voi 100% varmuudella sanoa, että sitä olisi juuri käytetty No 1 Armoured Car Companyn RRAC:ssa, mahdollisesti ja todennäköisesti, muttei välttämättä - joten tässä kohtaa mennään ainakin osittain nuppu tutisten spekulatiiviselle osastolle tyyliin X-Files tv-sarja. Yhä edelleen käytin perusvärinä aiemman vaalean aavikon hiekan värin päälle eri vivahteita Mid Stone FS30266 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=30266 väristä; muokkaamalla väriä tarpeen mukaan tummemmaksi perusmustalla värillä, vaalemmaksi valkoisen värin ja Desert Sand FS33798 ruskean väri sekoituksella. Saman asian tein vihreälle värille eli vihreän perusvärin päälle Deep Greenin FS34128 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=34128 väriä muokaten sitä tummemmaksi perusmustalla värillä, vaalemmaksi valkoisen värin ja Bronze Greenin mixillä.

Vaalean siniharmaan värin puolestaan korvasi pinkin FS31630 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=31630 ja Red Brownin FS30108 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=30108 sekä toisen Red Brownin FS30219 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=30219 ja vielä ripauksella tämän Purplen FS30313 www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=30313 värisekamelska. Tätä värisekamelskaa sitten myöskin mustalla ja valkoisella perusväreille muokaten ja yhdistäen niitä eri tavoin korvattiin vaalean siniharmaa maalipinta. Lopputuleman piti olla myöskin täältä lrdg.hegewisch.net/camo.html löytyvien värien sovellettu värikombinaatio, jossa vanha tricamo hieman siellä täällä saattaa näkyä uudemman tricamon alta. Kuulostaako sekavalta, niin pitäisikin kuulostaa, mutta kaiken takana on rationaalinen loogisuus, sillä RRAC:t olivat tuossa vaiheessa toukokuussa vuonna 1943 jo melko valmiita kierrätettäviksi ja niihin oli sudittu, ruiskutettu ja harjattu jo kaikki mahdolliset (ja miltei mahdottomatkin) brittivärisävyt alkuperäisen metallin ja brittivihreän päälle. Juuri tätä pyrin kuvaamaan ja mielestäni ainakin siinä onnistuin.

Tricamon jälkeen normaalit (mikä nyt sitten normaalia onkaan) litkuttelut, aavistus öljyväriäkäsittelyä testimielessä ja peruspölyjä Tamiyan puuterirasiasta. Tässä vaiheessa iski katastrofi Tsunamin lailla, sillä lammas* otti mittaa RRAC:sta; RRAC pienoismalli taisteli urheasti vastaan, mutta lammas oli liian väkevä - RRAC:n styreenipanssarointi ei kestänyt lampaan massaa ja RRAC pienoismalli hajosi useaan osaan. Alkushokin ja damage-analyysin jälkeen motivaatio RRAC:n viimeistelyyn oli pudonnut pakkasen puolelle; mappi Ö eli roskis näytti hyvin houkuttelevalta vaihtoehdolta. Sain kuitenkin jotenkin kiskottua itseni niskasta ylös korjaamaan tuhoutunutta RRAC:ia. Välillä näytti siltä, että hommasta ei enää oikein tule mitään, mutta lopulta sain kursittua RRAC:n jotenkuten kasaan. Eikä muuta kuin paikkamaalausten yms…tekoon.

Tilanne RRAC:n osalta alkoi näyttää jo jopa aurinkoisen valoisalta, pienoismalli valmistuisikin vihdoin ja viimein, kunnes toinen katastrofi iski jälki-Tsunamin lailla, nyt vuorostaan karhu** jyräsi RRAC pienoismallin - ja takkiin tuli tuttuun tyyliin; homma alkoi muistuttaa jo 1970-luvun Suomen jääkiekkomaajoukkueen matseja, jolloin punakone jyräsi leijonat mennen tullen jään pintaan ja vielä jään allekin. Pääsin jälleen suorittamaan damage-analyysiä ja roskisvaihtoehto alkoi näyttää aina vain yhä houkuttelevammalta. Pitkän motivaation keräämistauon jälkeen, käärin hihat ja ryhdyin limaamispuuhiin. Saatuani mallin välttävästi kasaan edessä odotti toisinto paikkamaalauksesta yms…; no, tuttua juttua jo sekin, joten maalauspuuhiin…

Lopulta RRAC pienoismalli oli jonkinasteisessa kursitussa ja korjatussa kasassa - varmasti ainakin nyt muistuttaa vanhaa, käytössä kulahtanutta ja väsähtänyttä sekä paljon jo korjailtua brittien panssariautoa, joka olikin alkuperäinen tavoitteeni, muttei välttämättä ihan tällä tavoin. Vuorossa oli sitten valokuvien otto rungosta (tai pikemminkin valokuvien sähläys ja räpellys - hitto, kun on vaikeaa); oli pakko ottaa erikseen rungosta, sillä kori ja runko ovat irrallisia - pienoismalli on koottu ns. Lego-periaatteella. Kori kiinni runkoon (yhä irrallinen ei ole liimattu) ja loppupölytys lapsilta lainatuilla pastelliliiduilla (raspasin liiduista pastelliväriä, jonka sivelin mallin pintaan). Ja ei muuta kun taas räpeltämään vaimon kameran kanssa loppukuvia. Lisäyksenä vielä todettakoon, että lisävalot etupyörien lokasuojissa ovat tietoisesti eri paria. Oikeanpuoleisen lokasuojan lisävalo on normi RRAC-valo ja puolestaan vasemmanpuoleisen lokasuojan lisävalo on sarjassa umpikorimallia varten mukana tuleva koottava tornivalo. Tein näin, koska halusin korostaa ps-auton kuluneisuutta ja varaosien vähyyttä tuona ajankohtana toukokuussa 1943. Samoin ps-auton takana avolavalle nousua helpottavat jalkatuet on koottu ja liimattu sarjan extra-osista, en siis käyttänyt sarjan varsinaisia jalkatukiosia. Syy tähän on sama kuin edellä, halusin korostaa ps-auton kuluneisuutta ja varaosien vähyyttä tuona ajankohtana. Samoin perustein muokkasin pakoputkea hieman pidemmäksi ja littanaksi lämmittämällä sitä, jotta sekin näyttäisi kolhuja saaneelta ja kuluneelta, sekä luonnollisesti tein pakoputkeen reiän; samoin tein reiät aseiden piipuihin. Tässä on suurinpiirtein kuvaus rakennussarjan kokoamisesta ja viimeistelystä.

Rakennussarjan plussat ja miinukset

Plussia ovat: Kiinnostava aihealue ja sarjasta saa rakennettua kivan näköisen pienoismallin. Pääosin erinomaista valua yksityiskohtineen. Sarjassa on potentiaalia vaikka mihin, riippuen mallarin taitotasosta. Sarjan moottori, perusrunko ja korikin ovat hyvin valettuja, voinee periaatteessa tehdä minkä tahansa variaation.

Miinuksia ovat: Epämääräiset rakennusohjeet, osien laatutason vaihtelu detailien osalta, osien yhteensovittaminen ja niiden sopivuus. Korin sisäpuolien puunaus vie paljon aikaa ja mikäli haluaa avata konepellit ylös, joutuu scratchbuildaamaan kaikki yksityiskohdat pellitykseen. Ja tuo em. pätee korin muihinkin sisäosiin. Jotkut laskevat miinuksiksi sarjan kumirenkaat - ehkä niin on tai sitten ei, en osaa sanoa juuta enkä jaata kumirenkaiden osalta, muuta kuin sen, että siistimistä nekin vaativat.

Kokonaisarviona Rodenin rakennussarja #802 British Armoured Car (Pattern 1920 modified w/sand tyres) on hyvä ja osittain jopa erinomainen. Aihealue on hyvä ja Rolls Roycen panssariautot ovat selkeästi kaivattuja rakennussarjoja. RRAC:n koko ja muoto ovat oikeaoppiset. Rakennussarjasta saa suoraan laatikosta, OOTB, rakennettua näyttävän pienoismallin ja samalla kertaa sarja tarjoaa promallareille miltei loputtomat mahdollisuudet parannella sarjan yksityiskohtia sekä lisätä niitä. Rakennussarja tarjoaa myös hienon potentiaalin sekä ilmailu-, että maakalustodioraamaan molempiin isoihin rähinöihin eli WWI:een ja WWII:een. Pitää kuitenkin muistaa, että sarja ei ole "lisää liimaa, ravista laatikkoa ja valmis malli on käsissäsi" rakennussarja.

Jokatapauksessa kaiken kaikkiaan ehdottoman suositeltava haasteellinen rakennussarja, jota oli jopa hankaluuksista huolimatta jos ei aina niin mukavaa, niin ainakin mielenkiintoista ja etenkin erityisen opettavaista rakentaa. Rakennussarjan kokoamisessa, viimeistelyssä ja ylipäätään valmiiksi tekemisessä vaaditaan kovasti tarkkuutta, kärsivällisyyttä ja erityisesti hermoja.

Muita arvosteluita ja rakennusblokeja Rodenin 1/35 Rolls Royce panssariautorakennussarjoista:

Armoraman Stephen T. Lawsonin In-Box Review Rodenin 1/35 skaalan British Armoured Car 1920 rakennussarjasta #801: www.armorama.com…op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=4065

ECPMin USA John Ratzenberger In-Box ja Build Review Rodenin 1/35 skaalan 1/35 WWII British Armoured Car Pattern 1920 Mk.1 Kit Number: 0801: www.ecpmod.com/articles_new/jr_roden_rrac/jr_roden_rrac.html

AMPSin Chuck Aleshiren In-Box ja Build Review Rodenin 1/35 skaalan British Armoured Car Pattern 1920 Mk.1 rakennussarjasta #801: www.amps-armor.org/ampssite/reviews/showReview.aspx?ID=822&Type=FB

Hollantilaisen Willem Ridderkerkin erinomainen rakennusblogi - RRAC during operation Crusader - erittäin tuunatusta RRAC:sta, vielä kesken, mutta kannattaa seurata, mikäli RRAC rakennussarjat ja niiden tuunaus kiinnostaa: cs.finescale.com/FSMCS/forums/p/120670/1210544.aspx

Siinäpä se. Parhain terveisin, AJ

PS Minulla ei ole kotieläimiä, enkä ole töissä Korkeasaaressa, vaan em. lammas* ja karhu** ovat nuorimman lapseni suosikkipehmoeläimiä, jotka todellakin edellä kuvatun mukaisesti tuhosivat käytännössä atomeiksi tämän RRAC pienoismallin kahdesti peräkkäin. Vika oli täysin minun, kun olin jättänyt pienoismallin tuplasti pöydälle lojumaan - liian houkutteleva kohde lapselle, jonka mielestä sitä oli hauskaa heittää pehmoeläimillä. Mitä tästä sitten oppi - kannatta rakentaa järeästi panssaroituja pienoismallitankkeja ei ohuesti panssaroituja panssariautoja vai oliko se sitten se juttu ettei kannata jättää pienoismallia pikkulasten ulottuville…

Kommentit

AJ 6.6.2012 23:48 Vastaa lainauksella
Moi, Kun tuohon yllä olevaan varsinaiseen pienoismallin omaan kuva-osuuteen ei mahtunut useampia kuvia kuin nuo kolme, lisään tähän muutamia lisäkuvia RRACkista. Parhain terveisin, AJ

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/94/094494.jpg[/img]
RRACki ylhäältä.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/93/094493.jpg[/img]
RRACki sivukuva vasemmalta.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/91/094491.jpg[/img]
RRACki yläviistoisti oikealta.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/92/094492.jpg[/img]
RRACki yläviistosti vasemmalta

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/85/094485.jpg[/img]
RRACki edestä panssarikorin kera

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/86/094486.jpg[/img]
RRACki takaa panssarikorin kera.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/87/094487.jpg[/img]
RRACkin runko ylhäältä.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/95/094495.jpg[/img]
RRACkin runko ylhäältä kuva 2.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/90/094490.jpg[/img]
RRACkin sivuprofiilikuva alustarungosta.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/96/094496.jpg[/img]
RRACkin rungon sivuprofiili oikealta.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/88/094488.jpg[/img]
RRACkin rungon alustakuva.

[img]http://www.pienoismallit.net/media/kuvat/09/44/89/094489.jpg[/img]
Superzoomi noin 40 kertainen RRACkin lähikuva edestä ilman koria.
AJ:n tuttuun tapaan tässä on taas melko perusteelliset pohjatiedot mallin esikuvasta ja mallista.
Eipä tarvitse erikseen mennä näitä tietoja googlettamaan.

Mielestäni hyvin onnistunut malli esikuvastaan - ja hieman harvinaisempi mallailukohde.

edit: kirjoitan tätä tekstiä kesämökillä Anttolassa - ja tajusin just, että minulla taitaa olla tämä sama malisarja kotona varastossa Helsingissä. Onko tämän sarjan laatikon kansikuva "varsin vauhdikas"?
Moi AJ,

Erinomaisesti olet saanut tuon mainitsemasi "vanhan ja väsyneen"- vaikutelman aikaiseksi. En ole aiemmin törmännyt tähän panssasiautoon. Sokerina pohjalla on tuo kirjallisen tietopaketti, jonka luettuani ei jää mitään epäselväksi.
Ainutlaatuinen mallin valinta tuo lisäpojoja. Yst.terv. Kartsa
Hengästyttävä tietopaketti, vetää melkein sanattomaksi. Jos on ollut vastatuulta rakentamisessa, näyttää valmis malli siltä kuin esikuva olisi ollut jatkuvassa hiekkapuhalluksessa. Todella erikoinen aihevalinta on ilmanmuuta lisäplussa.
SS 7.6.2012 19:03 Vastaa lainauksella
Sympaattinen, sopivan rähjäinen ja äärimmäisen mielenkiintoinen härveli tosi laadukkalla työnjäljellä kautta linjan + taatun huikea pohjustus parhaaseen AJ-tyyliin. Kiitos, tätä on hieno tutkia! :)
Ei paha panssariauto ollenkaan. Omistan saman sarjan ja työtä tulee riittämään. Harmi, kun Roden ei ole ihan 2000-lukua valutekniikan kanssa. Tietty pitää olla tyytyväinen, että on edes yksi injektiosarja tästä mielenkiintoisesta panssariautosta. AJ:n tapaan historiikki jne ovat kiitettävän runsaita.
AJ 8.6.2012 15:10 Vastaa lainauksella
Kiitokset kaikille kommentoijille!

Moi Raimo,
Joo, tämä on juuri tuo "varsin vauhdikas" kansikuvalla varustettu Rodenin rakennussarja #802 www.roden.eu/HTML/802.htm RRAC 1920 Pattern Mk.I Type A Modified. Mm. moottori on erinomainen rakennussarjassa, kannattaa rakentaa nuo sarjan sisätilat. Itse asiassa moottoriin on helppoa laittaa myös johdotukset, mutta jätin ne laittamatta, kun tein mallin OOTB. Ehdottomasti mielenkiintoinen rakennussarja, josta kannattaa rakentaa vuosien 1940, -41 tai -42 pienoismalli, koska niihin ei tarvitse tehdä noita massiivisia kuluma- yms…jälkiä; ei vuoden 1943 mallia, josta joutuu poistamaan panssarikorin ja -tornin sinänsä hyvän pintakuvion. Vuosien 1940, -41 tai -42 panssarikorin/tornin pinta ei vielä ollut niin kulahtanut, lommoinen ja naarmuuntunut kuin vuoden 1943; toki jo loppuvuoden 1942 RRAC:t olivat jo melko rähjäisessä kunnossa. Hitsauskorjaukset tehtiin vasta vuoden 1943 aikana ja niitä jälkiä myös tein panssarikoriin- ja torniin.

Moi Kartsa,
Kiitos positiivisista kommenteistasi. Juuri tuon "vanhan ja väsyneen"- vaikutelman aikaansaaminen oli se suurin haaste tässä mallissa, ei niinkään välillä jopa hankala kokoaminen tai maalaukset, eikä edes skidini Tsunami-iskut lampaalla* ja karhulla*. Vaikka kyllä tämä malli pari kertaa meinasi lentää roskikseen. Taisi olla enemmänkin tahdon voitto, että tämä tuli valmiiksi, etenkin kun muitakin pienoismalliprojekteja on työn alla.

Moi Petri,
Kuten edellä todettuna juuri myös tuota jatkuvassa hiekkapuhalluksessa vaikutusta hain, ilmeisesti siltä osin ainakin onnistuin. Tämä on myös mielestäni mielenkiintoinen pienoismallirakennussarja - klassisesta Rolls Roycen panssariautosta ja kyllähän Rolls Royce on aina Rolls Royce panssariautonakin. Periaatteella eihän salama iske kahdesti samaan paikkaan, en olisi uskonut, että pehmolelut jyrää kahdesti pienoismallini, mutta näin kävi - aika uskomaton juttu; aina oppii ja näkee jotain uutta.

Moi SS,
Kiitos sympaattisista positiivisista kommenteista, noista linkeistä pitäisi kyllä löytyä tarpeeksi tietoa RRAC:sta.

Moi Mika,
"Roden ei ole ihan 2000-lukua valutekniikan kanssa", joo, näinhän se on, jos vertaa esim. Cyber Hobbyn, Tamiyan ja Tascan valuihin, mutta toisaalta jotkut valut ovat tässä Rodenin sarjassa em. valmistajien tasoa. Työtä tuossa sarjassa kyllä piisaa, vaikka osia ei olekaan kuin reilu 200. Vähemmällä duunilla pääsee, kun tekee sarjasta ohjeiden mukaiset RRAC:t, eikä lähdä duunaamaan vuoden 1943 RRAC:ia eli rakentaa joko 1) RRAC Pattern 1920 Mk.I "Vulture", No. 1 ACC, No 1, 2 or 3 Sect., RAF, 1936, Iraq tai 2) RRAC Pattern 1920 Mk.I "Tigris", No. 1 ACC, No 4 Sect., RAF, 1941, Iraq tai 3) RRAC modified, unknown, No 1 ACC, No 4 Sect., RAF, 1942, Western Desert, Egypt. "Vulturesta" ja "Tigrisestä" löytyy useita valokuvia noilta ajankohdilta ja ainakin muutamia kuvia löytyy myös tuosta "unknown", No 1 ACC, No 4 Sect., RAF, 1942 RRAC:sta.

Parhain terveisin, AJ
Härski! Tulee mieleen se sarjakuvasankari - nimeä en muista - jolla oli jonkinnäköinen kipparinhattu tms. päässä. Kaveri seikkaili juuri näiden autojen aikoihin ja taisi joku tällainen jossain seikkailussa olla mukanakin. Noh, pian joku kertoo hemmon nimen?

Koska turinaa on yllin kyllin yllä, tyydyn päättelemään, että malli vastannee esikuvaansa. Hienosti rakennettu malli joka tapauksessa. Ankarat olosuhteet, joissa vehje on ollut käytössä, näkyvät hienosti viimeistelyssä.

Sarjakuvaseikkailija oli muuten Corto Maltese muistaakseni.
Hurlumhei AJ. Tämän sivuston tietosanakirja, kuukkeli, wikipedia, ja historijoitsija.

Olen jo joskus kommentoinut kommenttiasi jostain mallista, että "sinä se viitsit kirjoitella asiantuntevasti ja antaumuksella…siis jotenkin näin".

Vaikka kertomuksesi tästä hienosta mallista on pitkä ja monilinkkinen, niin olipa taas paketti historian havinaa.

En tiedä nyt tarkkaan miten kiteyttäsin ajatukseni tästä mallista, mallin kuvauksestasi, mallin historiikistä, sen rakentamisesta…Siis kommenttini ainakin parannusehdotuksilta on nyt täysin ylitsepääsemätön este minulle, koska olet tehnyt mallin antaumuksella, käsittämättömällä viisaudella, historian tuntemuksella, kaivelemalla referenssikuvia ja kertomalla vielä kaiken rakennuksesta.

Malli ja kirjoituksesi vetäisee tällaisen savolaisen sekamallarin suunnilleen yhtä hämilleen kuin aikoinaan oli Helsinkiläinen Kuopion rautatieasemalla kysymässä savolaisukolta:
"Anteeksi, mutta kummassakohan päässä junaa on makuuvaunu?"
-Tähän savolaisukko: " No etupiässähän se ollu tuolla takapiässä".


Siispä jätän moitteet niitä etsiville ja totean vain, että naatinto on katella, ja huonompijjai on nähty.
T.T
AJ 8.6.2012 20:08 Vastaa lainauksella
Kiitokset Phantomille ja Timo R:lle kommenteista.

Moi Phantom, Tuossa Corto Maltesen sarjakuvaseikkailujen RRAC:ssa olisi potkua - idis on hyvä ja siinä olisi sopivasti mukana huumoriakin.

Moi Timo, Viisaudesta yms…en tiedä juuri mitään, mutta tykkään kyllä tietää mahdollisimman paljon rakentamieni pienoismallien taustasta, - kaikkea ei voi koskaan tietää - jotta rakentamani pienoismalli edes etäisesti muistuttaisi esikuvaansa. Parantamisen varaa löytyy myös aina; näin jälkiviisaana tekisin paljon eri tavalla myös tässä RRACki-pienoismallissani, mutta tämähän kaikki on osa sitä ikuista oppimisprosessia.

Parhain terveisin, AJ
Erittäin mielenkiintoinen malli kiinnostavasta ja erikoisesta panssari autosta.Olisi kiintoisaa nähdä tämän mallin rinnalla tuo Silver Ghost samassa mittakaavassa.Erityis maininta historiikista ja varsinkin mallin rakentelun osalta.
P.S. Viitaten kirjoituksessa esiintyneisiin pehmoleluihin.Malleja ei kannatta myöskään jättää "kuivumaan" ikkunalaudalle auringon paisteeseen ikkuna raollaan. Varsinkin jos vieressä kasvaa esim.kukkiva mänty.Hyttys verkko ei suojaa näissä tapauksissa.Niin puhumattakaan siitä että,kotosalla olisi "piipertäjiä" tahi lemmikkejä auttamassa maalaus ja rakennus puuhissa.
AJ 12.6.2012 08:58 Vastaa lainauksella
Moi Opa, Kiitokset lämpimistä kommenteista.
Opa Laitinen kirjoitti:
Olisi kiintoisaa nähdä tämän mallin rinnalla tuo Silver Ghost samassa mittakaavassa.
Veit sanat suustani, sillä samaa olen myös funtsinut. Jotain rakennussarjoja Silver Ghostista lienee 1/32 skaalassa, muttei vissiin 1/35 mittakaavassa. Hieno biili tuo RR Silver Ghost.

Historian havinasta vielä sen verran, että kun brittilehtimies Lowell Thomas haastatteli kuuluisaa Arabian Lawrencea eli everstiluutnantti T.E. Lawrencea Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen ja kysyi häneltä, että mitä herra Lawrence arvosti eniten, Lawrence vastasi seuraavasti: "Perhaps it is childish, but I should like my own Rolls-Royce car (RRAC) with enough tires and petrol to last me all my life."

Harold Orlansin kirjassa T.E. Lawrence: Biography of a Broken Hero, Arabian Lawrence toteaa myös, että Roll Roycen panssariautot olivat aavikkosodankäynnissä arvokkaampia kuin rubiinit - mitä todennäköisimmin Lawrence tietää mistä puhuu.

Parhain terveisin, AJ
AJ 12.6.2012 09:08 Vastaa lainauksella
Kiitokset pienoismallini laittamisesta takaisin brittipanssariryhmikseen. Parhain terveisin, AJ
Hauska ja onnistunut versio ko. kaarasta ja ennen kaikkea jälleen AJ:lle ominaisena erinomaisen hieno ja kattava historiikki!
AJ 10.7.2017 22:34 Vastaa lainauksella
Moi Kalle, Kiitos kommenteista. Tykkään tietää taustat rakentamistani pienoismalleista; pienoismallihan on miniatyyri esikuvastaan; muutenhan mallaus olisi kun purkan jauhamista… Terkuin, AJ
Olet kyllä oikeassa AJ, mutta lisäyksin. Itse otan välillä taiteellisia vapauksia "What if…" -mielessä. Vaikkapa tuo "Silver Butcher"-mallini. Itse koen, että mallailussa voi ehkä myös luoda jotakin uutta ja ehkä kaunistakin…?
YT
Kalle
AJ 10.7.2017 23:13 Vastaa lainauksella
Moi Kalle, Joo, What if-mallit ovat toki oma kategoriansa - muttei niitä pidä pääsääntöisesti sekoittaa esikuvan mukaisiin malleihin. Ja tiettyä "taiteellista vapautta" voikin surutta käyttää, mikäli kaikki tarvittavaa tietoa ei ole tai sitä ei ole saatavilla.

Mäkin kyhään yhtä what if dio hamassa tulevaisuudessa; mallit figut, alusta yms… odottavat jo rakentamista, mutta ensin täytyy saada keskeneräiset projektit valmiiksi… Terkuin, AJ